Bruks

Bruksgruppa i Tønsberg Hundeklubb har flere aktive ekvipasjer som både trener og konkurrerer. I brukstrening benytter man seg av hundens naturlige sanser som lukt, hørsel og syn.

Her i Norge har vi to forskjellige aktive brukshundgrener; spor og rundering.

Spor
Hunden skal følge et spor som er tråkket opp. Ved hjelp av det skal den finne og plukke opp/påvise gjenstander/pinner som er lagt i sporet.

Dette er også en konkurransegren som deles opp i flere forskjellige klasser. D er den letteste klassen og A er den høyeste og vanskeligste klassen. Det er i klasse A man kan oppnå cert og championat og kvalifisere seg til Norsk og Nordisk Mesterskap.

Vanskelighetsgraden går på lengden av sporet, terreng, vinkler og antall gjenstander i tillegg til værforhold osv.

Ved siden av selve sporet er det også 2 andre deler i en sporkonkurranse:
I feltsøk skal hunden ved hjelp av luktesansen søke etter gjenstander i et overtråkket område på 50 x 50 m. Gjenstandene kan være hanske, lommebok, plastboks el. Hunden skal finne og bringe gjenstandene tilbake til fører innenfor et angitt tidsrom.

Den andre delen er rene lydighetsøvelser med bla apportering, lineføring, innkalling osv.

Det avgis poeng i de forskjellige øvelsene.

Rundering
Rundering går ut på at hunden skal søke opp mennesker/figuranter som er plassert ut i terrenget. Den skal løpe i buer ut i terrenget og på overvær finne figurantene. Når den har funnet figurantene skal den enten ved hjelp av bringkobbel eller standhals markere funnet.

Bringkobbel er et kobbel som festes rundt hundens hals, som hunden tar i munnen for så å løpe tilbake til føreren. Deretter viser hunden føreren vei ut til figuranten.

Ved standhals markerer hunden funnet ved å bjeffe, slik at føreren ved hjelp av lyden kan finne frem til figuranten og hunden.

Akkurat som i spor er rundering også en konkurransegren. Den deles opp i de samme klassene D til A og feltsøk og lydighetsøvelsene er de samme som i sporkonkurranser.

Vanskelighetsgraden i rundering går på hvor langt søksområdet er, hvor mange figuranter som skal bli funnet og hvor godt gjemt figurantene er i tillegg til terreng, værforhold osv. 

Regelverk for Brukshundprøver (nbf) finner du på nkk.no