Styret

HOVEDSTYRET TØNSBERG HUNDEKLUBB

Leder
Charlotte Andersen
Tlf: 93810236
charlotte.andersen29@gmail.com

Nestleder
Ann Karin Midtgaard
annkarin.midtgaard@dsb.no

Kasserer
Anita Helgesen
anihelge@gmail.com

Sekretær
Camilla Loe
thksekretaer@gmail.com

Leder agility
Ellen Grennes
thkagility@gmail.com

Leder lydighet
Cecilie Jørgensen
thklydighetsgruppe@gmail.com

Varamedlem
Merethe Mørken

Leder bruks
Annika Berglund
annikaberglund@hotmail.com

Leder rallylydighet
Bente Hagelund
thk.rally@gmail.com

Varamedlem
Laila Nagel

THK GRUPPESTYRENE

AGILITY

Leder
Ellen Grennes
thkagility@gmail.com

Styremedlemmer
Ann Karin Midtgaard
Charlotte Andersen
Heidi Nilsen
Hilde Klungseth
Svein Hveding

LYDIGHET

Leder
Cecilie Jørgensen
thklydighetsgruppe@gmail.com

Styremedlemmer
Kristine Nystuen
Ingrid Solheim
Heidi Kongsteien Andersen

BRUKS

Leder
Annika Berglund

Styremedlemmer
Anita Helgesen

RALLYLYDIGHET

Leder
Bente Hagelund
thk.rally@gmail.com

Styremedlemmer
Carina Hagensten
Hilde Klungseth
Katrine Varløs Bjerkely
Christine Sæterlid

THK KOMITEENE

Hytteansvarlig
Katrine Varløs Bjerkely

Valgkomiteen

Kristine Nystuen
nystuen_automation@hotmail.com 
Tlf: 48196663

Berit Golberg
bgolberg@online.no
Tlf: 92087049

Svein Hveding
shveding@gmail.com 
Tlf: 90685205

Martin Jareid
martin@jarneid.no 
Tlf: 93854712

Revisorer
Ellinor Simonsen
Hanne Alfredsen

Representanter til NKK’s rep møte:
Liv McDowell

Disiplinærkomiteen
Kari Terjesen
Tlf: 98872959

Aud Jacobsen
Tlf: 950 24 302

Vara
Kjellaug Riis
Hilde Skjoldal