Styret

HOVEDSTYRET TØNSBERG HUNDEKLUBB

Leder
Charlotte Andersen
Tlf: 93810236
charlotte.andersen29@gmail.com

Nestleder
Ann Karin Midtgaard
annkarin.midtgaard@dsb.no

Sekretær
Camilla Loe
thksekretaer@gmail.com

Kasserer
Anita Helgesen
anihelge@gmail.com

Leder agility
Ann Kathrin F. Kalvenes
thkagility@gmail.com

Leder bruks
Annika Berglund
annikaberglund@hotmail.com

Leder lydighet
Anne Kronen
annekr57@gmail.com

Leder rallylydighet
Bente Hagelund
thk.rally@gmail.com

Varamedlem
Merethe Mørken

Varamedlem
Laila Nagel

THK GRUPPESTYRENE

AGILITY

Leder
Ann Kathrin Fjørtoft Kalvenes
epost: thkagility@gmail.com

Styremedlemmer
Ann Karin Midtgaard
Charlotte Andersen
Heidi Nilsen
Hilde Klungseth
Svein Hveding

BRUKS

Leder
Annika Berglund

Styremedlemmer
Anita Helgesen

LYDIGHET

Leder
Anne Kronen

Styremedlemmer
Ingunn Mansås Kjærstad
Merethe Mørken
Anne Kronen
Eileen Gunnerød
Tone S. Brønn

RALLYLYDIGHET

Leder
Bente Hagelund
thk.rally@gmail.com

Styremedlemmer
Camilla Loe
Hilde Klungseth
Carina Hagensten

THK KOMITEENE

Revisorer
Ellinor Simonsen
Hanne Alfredsen

Representanter til NKK’s rep møte:

Liv McDowell

 

 

Disiplinærkomiteen
Kari Terjesen
Tlf: 98872959

Aud Jacobsen
Tlf: 950 24 302

Vara
Kjellaug Riis
Hilde Skjoldal

Valgkomiteen
Marianne Paulsen
Tlf:

Berit Goldberg
Tlf: 92087049

Rikke K. Mowinkel
Tlf: 90962967

Nina Hansen
Tlf: 90910031