Styret

HOVEDSTYRET TØNSBERG HUNDEKLUBB

Leder
Liv McDowell
Tlf: 91 64 42 56
mcdowell@online.no

Nestleder
Ann Karin Midtgaard
annkarin.midtgaard@dsb.no

Sekretær
Nina Marie Sjøkvist
thksekretaer@gmail.com

Kasserer
Anita Helgesen
anihelge@gmail.com

Leder agility
Marit Sørum
sorumarit@gmail.com

Leder bruks
Annika Berglund
annikaberglund@hotmail.com

Leder lydighet
Anne Kronen
a-kronen@online.no

Leder rallylydighet
Tove Rye-Andersen
agebo11@gmail.com

Varamedlem
Merethe Mørken
Mail: 

Varamedlem
Berit Nilsen
bnilsen40@gmail.com

THK GRUPPESTYRENE

AGILITY

Leder
Marit Sørum

Styremedlemmer
Berit Nilsen
Birgitte Dahlen
Christine Sæterlid
Ann Kathrin Fjørtoft Kalvenes

BRUKS

Leder
Annika Berglund

Styremedlemmer
Anita Helgesen
Marit Johansen
Sandra Vegheim

LYDIGHET

Leder
Anne Kronen

Styremedlemmer
Astri Pedersen
Ingunn Mansås Kjærstad
Merethe Mørken

RALLYLYDIGHET

Leder
Tove Rye-Andersen

Styremedlemmer
Aud Jacobsen
Kristin Aabø
Hanne Marit Lindhagen
Laila Nagel

THK KOMITEENE

Hyttekomiteen
Hanne Marit Lundhaug
Tlf:

Svante Walther
Tlf: 93 25 35 13

Eivind Daniel Taranrød
Tlf: 45 43 33 32

Representanter til NKK’s rep møte:
Marianne Dahlen
Tlf: 93 02 17 25

Nina Marie Sjøkvist
Tlf:

Disiplinærkomiteen
Kari Terjesen
Tlf:

Liv Sjuve
Tlf: 90 80 61 32

Vara
Kjellaug Riis
Hilde Skjoldal

Revisorer
Ingrid Soleim
Tlf: 

Vara
Ann Katrin Fjørtoft Kalvenes

Valgkomiteen
Nina Barth
Tlf:

Christine Sæterlid
Tlf: 99 31 45 28

Vara
Hege Trannum