Regler agilitytrening

Kurs
Tønsberg Hundeklubb tilbyr følgende agilitykurs:
• Nybegynner
• Videregående 1&2

• For å kunne delta på nybegynnerkurs bør hunden ha generell hverdagslydighet.
• Hunden skal være 12 mnd. ved oppstart.

Treninger
• Hunder som trener agility skal være friske og i god fysisk form. Dersom hunden er under behandling/medisinering skal det foreligge en veterinærattest på at hunden kan trene agility. Attesten skal vises til instruktør.

Følgende regler gjelder for treningene
• Hundene skal være ferdig luftet før trening begynner.
• Alle skal være med på bygging og nedrigging av bane.
• Hundene skal være i bur, når de ikke trenes.
• Vi hjelper hverandre.

Tisper m/løpetid
• Konkurransetrening/konkurransekurs: kan delta men må plassere hund på ett “eget” område på treningsplassen. • • • • Tispe i “stådager” må være hjemme.
• Videregåendetrening/grunnleggende kurs: Instruktør avgjør i samråd med fører om løpetispe kan delta.

NB! Løpetispe må luftes utenfor treningsplassen.

Lag
• Det er lagleders oppgave å plukke ut de som skal konkurrere på laget på den enkelte konkurranse.
• Det skal meldes fra til lagleder i den størrelsesklassen man stiller, når man har meldt seg på et stevne. Slik får laglederen oversikt over om man kan stille lag eller ikke.
• Har man to eller flere hunder må man gå lag for THK med minimum én hund.
• Kan ikke THK stille lag i en størrelsesklasse kan man gå lag for en annen klubb, den sesongen dette gjelder.

Klasse 1 (konkurransegruppe)
• Treningen tilretelegges for konkurranseekvipasjer i klasse 1.
• Er man deltaker på konkurransegrupper, må man også være villig til å stille opp i lagkonkurranser for klubben.

Klasse 2 og 3 (konkurransegruppe)
• Treningen tilrettelegges for konkurranseekvipasjer i klasse 2 og 3.
• Er man deltaker i konkurransegruppen, må man også være villig til å stille opp i lagkonkurranser for klubben.

Overflytting fra videregåendetrening til konkurransegruppe, hva må til?
• Ekvipasjen bør ha bestått bronsemerkeprøve i agility
• Ekvipasjen bør ha startet en gang i en offisiell konkurranse eller klubbmesterskap (hopp eller agility)
• En ekvipasje kan flyttes over til konkurransegruppe etter vurdering av instruktør (hvis praktiske krav ikke er oppfylt).

Videregående trening i agility er for ekvipasjer som er ferdig med de grunnleggende kursene, og som ikke har startet i konkurranse enda.