Regler brukstrening

Det er ønskelig at man er på treningen fra start til slutt, med mindre man på forhånd gir beskjed om noe annet.

Bruks (NBF) består av skogsøvelsene og appell – det er derfor ønskelig at man trener begge disipliner.

Apportering eller halsing på kommando samt innkalling/kontakt må være på plass før man kan begynne å rundere. Hjelp til dette vil være å få på appelltrening.

Møt opp forberedt med plan for dagens trening.

Felt- og appelltrening
• Alle hjelper til under hele treningen.
• Treningen er uten fast instruktør.

Rundering
• Gi beskjed til ansvarlig innen kl 20:00 fredag om du kommer.
• Treningsansvarlig som ikke kan, finner en stedfortredende.

Figurantarbeid er viktig! Vær like bra figurant for andres hunder som du vil at andre skal være for din.

Rundering er en tids- og ”mannskapskrevende” øvelse som fordrer at man stiller opp for hverandre.

Ha oppmerksomheten rettet mot den ekvipasjen som er i trening; kaffedrikking, snakking i mobil, røyking osv. hører hjemme på sekken.